Administrasjonsadresse: Mesterkurs, Østre Åsen, Eyolfbakken 8, 9046 Oteren
Telefon/ Mobil/ SMS: 450 81 450 - E-post: post@mesterkurs.no
Organisasjonsnummer: NO 987 885 548 MVA (Forsaa AS) - Kontonummer: 1503 25 40918