Om Mesterkurs


Mesterkurs har som visjon å spille en vesentlig rolle i forhold til trivsel og utvikling, ved å tilby relevante kurs og utdanningstilbud for befolkning og næringsliv i nord.

Hvem er Mesterkurs?

Mesterkurs drives av Vidar Forsaa og Tom Kristiansen, begge med mange års erfaring fra voksenopplæringsfeltet. Vidar er, i tillegg til å være både brannmann og hv-befal, utdannet lærer og har etter arbeid i grunn- og høgskolesystemet, 11-12 års erfaring som studierektor for Folkeuniversitetet. Tom, som egentlig er kokk og kabel-tv-ekspert, har lang erfaring med salg og administrasjon av ulikt slag og har som studiekonsulent nesten like lenge som Vidar arbeidet med voksenopplæring. Folkeuniversitetsavdelinga som disse to fram til høsten 2013 drev, var en suksessfylt avdeling. Som eksempel kan nevnes at nevnte personer i mange år administrerte landets største mesterklasser og totalt har utdannet 3-400 mestere til næringslivet i Nord-Norge! I regi av Mesterkurs er målet å videreføre dette gode arbeidet!

Hva kan Mesterkurs tilby?

Vi kan i prinsippet tilby hva det måtte være av mindre kurs og større utdanninger, alene eller i samarbeid med andre, men sikter oss i første omgang inn på følgende:
- Byggeledelse - kvalifiserer til søknad om Mesterbrev (i regi av NEAK Nord/ i samarbeid med Norges Eiendomsakademi)
- Takstmannsutdanning (i regi av NEAK Nord/ i samarbeid med Norges Eiendomsakademi)
- BKA-kurs (Basiskompetanse i arbeidslivet) etter tilskudd fra VOX
- AMO-kurs på oppdrag fra NAV
- Bedriftsinterne kurs
- Datakortet og andre datakurs
- SRC/ VHF-kurs (vi er av Telenor Maritim Radio godkjent både som kurstilbyder og eksamenssted)
- Båtførerprøven
- Jegerprøven (vi har selv DN-godkjente, frittstående instruktører)
- Språkkurs

Hvor arrangerer Mesterkurs kurs?

Vi administrerer våre kurs- og utdanningstilbud fra vårt kontor på Hatteng i Storfjord (Nord-Troms). Vi har et stort nettverk – og kjenner gode instruktører innen de fleste fagfelt – over hele landsdelen og har derfor hele Nord-Norge som geografisk målområde for våre kurs- og utdanningstilbud! Dessuten åpner Internett for at flere typer kurs helt eller delvis kan kjøres over nettet, uavhengig av geografi. Dette er noe vi allerede har god erfaring med. Kort sagt: Bor du i Nord-Norge, er vårt mål at Mesterkurs skal være en kurs- og utdanningstilbyder du kjenner til og som du vet å kunne benytte deg av.