Samarbeidspartnere


For å nå ut til potensielle kursdeltakere med våre tilbud, samarbeider vi med ulike organisasjoner; oppdragsgivere og kunder. Her er noen av de viktigste:Vår viktigste samarbeidspartner er Norges Eiendomsakademi (NEAK), hvor vi i navnet NEAK Nord representerer NEAK i Nord-Norge. Gjennom dette samarbeidet kan vi tilby alle NEAK sine kurs og utdanninger.

Vi samarbeider med Nord-Troms Studiesenter om divese kurs og utdanninger på høyere nivå.Vi samarbeider med VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk). Med støtte fra VOX tilbyr vi såkalte BKA-kurs (basiskompetanse i arbeidslivet: digitale ferdigheter, norsk og regning) til næringsliv og organisasjoner i nord.Vi samarbeider med NAV, hvor vi fra tid til annen tilbyr ulike AMO-kurs som NAV etterspør i vårt område.Vi har et samarbeid med Telenor Maritim Radio, hvor vi som en av få i Nord-Norge er godkjent både som kurstilbyder og eksamenssted for SRC/ VHF.

Med godkjent instruktør fra Norsk brannvernforening kan vi tilby kurset "Varme arbeider".

Vi samarbeider med Henriksen Sjåførskole om alle slags trafikale kurs.