Siste nytt

 
23. mars 2018 Etter noen år med "opphold" i aktiviteten, går vi forsiktig i gang igjen. Kristina Giæver er ny studiekonsulent og vi tilbyr "sykurs" på Lyngseidet.
3. februar 2015 Vi annonserer eksamensforberedende kurs i SRC/ VHF, med fortløpende påmelding og mulig kursavvikling både i Tromsø, Balsfjord, Storfjord, Lyngen og Kåfjord - se kurstilbud/ plakat (pdf).
26. januar 2015 Etterspørselen etter kurs i "Varme arbeider" ser ut til fortsatt å være tilstede, og 6. mars kjører vi derfor et nytt kurs. Er dette av interesse for deg? Ta kontakt for mer informasjon eller påmelding! Se kurstilbud/ plakat (pdf).
26. januar 2015 Suksessen fortsetter, og fredag 30. januar starter nye tømrere, murere og rørleggere på "Byggeledelse" i Tromsø - for å bli mester, eller kanskje også takstmann! Samme helga har også de som startet på studiet i høst sin midtveissamling på del 1.
9. oktober 2014 Vi har innledet samarbeid med godkjent instruktør for Norsk brannvernforening, og kan nå også tilby lokalt kurs i "Varme arbeider", et kurs flere har etterspurt. Se kurstilbud/ plakat (pdf).
6. oktober 2014 Vi annonserer eksamensforberedende kurs i SRC/ VHF, både i Balsfjord, Storfjord, Lyngen og Kåfjord - se kurstilbud/ plakat (pdf).
6. oktober 2014

NEAK Nord: Vi starter rekruttering til nytt kurs i Byggeledelse, med planlagt oppstart i Tromsø 31. januar 2015 - les mer om tilbudet på NEAK sine nettsider.

8. september 2014 Vi fortsetter med flere BKA-kurs, nå også med deltakere fra Oteren barnehage og Storfjord naturbarnehage.
30. august 2014

NEAK Nord: Første klasse, 15 deltakere, med Byggeledelsesstudenter i Nord-Norge starter opp i Tromsø, med mål om å bli byggeledere, mestere og kanskje også takstmenn.

15. august 2014

Første BKA-kurs er i gang, med ansatte fra Furuslottet barnehage i Skibotn.

Juni 2014 NEAK Nord: Rørleggerfaget godkjennes, i tillegg til tømrer og murer fra før, som fag under NEAKs Byggeledelse.
Vår 2014 Vi starter i navnet NEAK Nord rekruttering til eget kurs innen Byggeledelse i regi av NEAK i Nord-Norge. Tilbudet retter seg mot tømrere og murere, kvalifiserer til søknad om Mesterbrev og er inngangsporten til videre utdanning innen takst.
Mars 2014 Vi lanserer våre nettsider på www.mesterkurs.no og også en egen side på Facebook www.facebook.com/mesterkurs.
Vinter 2014 Vi godkjennes som både kurstilbyder og eksamenssted for Telenor Maritim Radio.
Januar 2014 Vi får, etter søknad, midler fra VOX for å tilby BKA-kurs til barnehageansatte i Storfjord og Balsfjord.
Januar 2014 Vi inngår samarbeidsavtale med Norges Eiendomsakademi, hvor vi – i navnet NEAK Nord, skal representere NEAK i Nord-Norge. Les hva NEAK skriver her.
Oktober 2013 Vi starter planleggingen av det nye foretaket og etablerer oss med administrasjonskontor i Østre Åsen i Storfjord.